سله التسوق
تسوق الآن
تسجيل الدخول
البحث عن المنتجات علي موقعنا
شاهد المزيد
Case IH Axial Flow 5130 6130 7130 Tier 4a Combine Harvesters Official Workshop Service Repair Manual
Case IH Axial Flow 5130 6130 7130 Tier 4a Combine Harvesters Official Workshop Service Repair Manual
للبيع

Case IH Axial Flow 5130 6130 7130 Tier 4a Combine Harvesters Official Workshop Service Repair Manual

السعر العادي $350.00

     

Case IH Axial Flow 5130 6130 7130 Tier 4a Combine Harvesters Official Workshop Service Repair Manual

The Best  PDF Manuals Online Includes : Bookmarks + Searchable Text + Index = Fast Navigation And Best Organization ! 

 This is the COMPLETE Official Service Repair Manual for the Case IH Axial Flow Combine.

 This manual contains deep information about maintaining, assembly, disassembly and servicing your Axial Flow Combine.

This PDF file is Bookmarked and SEARCHABLE to make what you need easy to find. 

This Manual contains information and data to this model. has specs, diagrams, and actual real photo illustrations, and schemes, 
which give you complete step by step operations on repair, servicing, technical maintenance & troubleshooting procedures for your machine.
 this manual offers full information you need for repair your machine.
the information in this manual will enable you to find trouble and to understand how to repair and maintain your machine without going into service. 
all pages are printable, so run off what you need and take it with you into the garage or workshop. 
   

Models & Serials Covered:

Part number 84564628
1st edition English
October 2012

AXIAL-FLOW 5130 [YCG007403 - ] , AXIAL-FLOW 5130 [YCG008901 - ] ,
AXIAL-FLOW 6130 [YCG007403 - ] , AXIAL-FLOW 6130 [YCG008901 - ] ,
AXIAL-FLOW 7130 [YCG007403 - ] , AXIAL-FLOW 7130 [YCG008901 - ]

Table of Contents:

INTRODUCTION
Engine....................................................................................... 10
Engine and crankcase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.001
Air cleaners and lines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.202
Aftercooler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.310
Engine cooling system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400
Rotary screen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.418
Main gearbox and drive ............................................................... 14
Main gearbox and drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.100
Transmission.............................................................................. 21
Mechanical transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.114
Gearbox internal components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.145
Differential . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.182
Front axle system ....................................................................... 25
Final drives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.310
Rear axle system........................................................................ 27
Powered rear axle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.100
Final drive hub, steering knuckles, and shafts . . . . . . . . . . . . . . . .  27.124
Hydrostatic drive......................................................................... 29
Transmission and steering hydrostatic control . . . . . . . . . . . . . . . . .29.100
Hydrostatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.202
Reservoir, cooler, and lines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.204
Pump and motor components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.218
Brakes and controls .................................................................... 33
Parking brake / Parking lock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.110
Hydraulic service brakes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.202
Hydraulic systems....................................................................... 35
Hydraulic systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.000
Pump control valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.102
Variable displacement pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.106
Auxiliary hydraulic pump and lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.220
Reservoir, cooler, and filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.300
Main control valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.359
Header/Attachment height system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.410
Grain tank unload system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.440
Crop processor system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.536
Header reverser drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.760
Chaff spreader control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.796
Steering..................................................................................... 41
Steering control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.101
Tie rods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.106
Hydraulic control components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.200
Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.206
Wheels...................................................................................... 44
Front wheels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.511
Cab climate control ..................................................................... 50
Cab pressurizing system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 50.300
Electrical systems ....................................................................... 55
Electrical system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000
Fuel injection system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.010
Engine cooling system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.012
Engine oil system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.013
Engine intake and exhaust system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.014
Engine control system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.015
Parking brake electrical system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.031
Hydraulic system control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.036
Heating, Ventilation, and Air-Conditioning (HVAC) control system . . . .55.050
Harnesses and connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55.100
Engine starting system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.201
Cold start aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.202
Alternator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.301
Battery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.302
External lighting switches and relays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55.405
Warning indicators, alarms, and instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.408
Feeding control system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.421
Cleaning control system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.423
Harvest material flow control system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.426
Cab controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.512
Wiper/Washer system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.518
Cab harvesting controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.520
Ground speed control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.610
Threshing electrical control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.628
Electronic modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.640
Cab header controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.661
Header height control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.662
Sieve electric control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.834
Rotary separator control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.836
Selective Catalytic Reduction (SCR) electrical system. . . . . . . . . . . 55.988
FAULT CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.DTC
Attachments/Headers.................................................................. 58
Attachment/Header reel control system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.105
Product feeding .......................................................................... 60
Floating roll, feed chain, and drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.105
Feeder housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.110
Stone trapping system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.112
Feeder drive system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.150
Threshing .................................................................................. 66
Concave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.105
Concave control system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.110
Threshing mechanism drive system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.260
Rotor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66.331
Separation ................................................................................. 72
Rotary separator drive system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.410
Rotary separator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72.420
Residue handling........................................................................ 73
Straw chopper drive system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73.210
Straw chopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.230
Chaff spreader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.335
Cleaning .................................................................................... 74
Cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74.000
Cleaning drive systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.101
Upper shaker shoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.114
Lower shaker shoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.118
Fan housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.130
Tailings return system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74.140
Crop storage / Unloading ............................................................. 80
Clean grain elevator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.101
Grain tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.150
Grain tank unload drive system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.175
Grain tank unload. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.180
Platform, cab, bodywork, and decals ............................................. 90
Machine shields and guards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.105
Pneumatically-adjusted operator seat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90.124
Cab interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90.151


======================================== 

Product Details :

File Format: PDF 
Compatible: All Versions of Windows & Mac 
Language: English 
Requirements: Adobe PDF Reader & WinZip 

ملاحظات المنتج

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
Click to edit the product in Ali Orders.
Note: only show for shop owner