سله التسوق
تسوق الآن
تسجيل الدخول
البحث عن المنتجات علي موقعنا
شاهد المزيد
Case IH Axial Flow 7230 8230 9230 Tier 4B Combine Harvesters Official Workshop Service Repair Manual
Case IH Axial Flow 7230 8230 9230 Tier 4B Combine Harvesters Official Workshop Service Repair Manual
للبيع

Case IH Axial Flow 7230 8230 9230 Tier 4B Combine Harvesters Official Workshop Service Repair Manual

السعر العادي $350.00

     

Case IH Axial Flow 7230 8230 9230 Tier 4B Combine Harvesters Official Workshop Service Repair Manual

The Best  PDF Manuals Online Includes : Bookmarks + Searchable Text + Index = Fast Navigation And Best Organization ! 

 This is the COMPLETE Official Service Repair Manual for the Case IH Axial Flow Combine.

 This manual contains deep information about maintaining, assembly, disassembly and servicing your Axial Flow Combine.

This PDF file is Bookmarked and SEARCHABLE to make what you need easy to find. 

This Manual contains information and data to this model. has specs, diagrams, and actual real photo illustrations, and schemes, 
which give you complete step by step operations on repair, servicing, technical maintenance & troubleshooting procedures for your machine.
 this manual offers full information you need for repair your machine.
the information in this manual will enable you to find trouble and to understand how to repair and maintain your machine without going into service. 
all pages are printable, so run off what you need and take it with you into the garage or workshop. 
   

Models & Serials Covered:

Part number 84564609
1st edition English
June 2012

Table of Contents:

INTRODUCTION
Engine....................................................................................... 10
Engine and crankcase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.001
Aftercooler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.310
Engine cooling system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400
Fan and drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.414
Rotary screen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.418
Engine air compressor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.450
Selective Catalytic Reduction (SCR) exhaust treatment . . . . . . . . 10.500
Main gearbox and drive ............................................................... 14
Main gearbox and drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.100
Transmission.............................................................................. 21
Mechanical transmission lubrication system . . . . . . . . . . . . . . . . 21.100
Mechanical transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.114
Mechanical transmission external controls . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.130
Gearbox internal components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.145
Differential . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.182
Front axle system ....................................................................... 25
Powered front axle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.100
Final drive hub, steering knuckles, and shafts . . . . . . . . . . . . . . . . 25.108
Final drives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.310
Rear axle system........................................................................ 27
Powered rear axle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.100
Final drive hub, steering knuckles, and shafts . . . . . . . . . . . . . . . .  27.124
Hydrostatic drive......................................................................... 29
Transmission and steering hydrostatic control . . . . . . . . . . . . . . . . .29.100
Two-speed assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.134
Hydrostatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.202
Pump and motor components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.218
Rear hydrostatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.300
Power Take-Off (PTO) ................................................................. 31
Front Power Take-Off (PTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.146
Brakes and controls .................................................................... 33
Parking brake / Parking lock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.110
Hydraulic service brakes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.202
Hydraulic systems....................................................................... 35
Hydraulic systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.000
Pump control valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.102
Variable displacement pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.106
Auxiliary hydraulic pump and lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.220
Reservoir, cooler, and filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.300
Safety and main relief valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.350
Main control valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.359
Header/Attachment height system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.410
Header/Attachment tilting system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.415
Grain tank unload system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.440
Reel control system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.518
Crop processor system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.536
Chaff spreader control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.796
Steering..................................................................................... 41
Steering control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.101
Hydraulic control components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.200
Cylinders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.216
Wheels...................................................................................... 44
Front wheels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.511
Rear wheels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.520
Tracks and track suspension ........................................................ 48
Tracks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.100
Track frame and driving wheels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48.130
Track tension units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48.134
Track rollers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48.138
Cab climate control ..................................................................... 50
Heating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.100
Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.104
Air conditioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.200
Electrical systems ....................................................................... 55
Electrical system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000
Fuel injection system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.010
Fuel tank system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.011
Engine cooling system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.012
Engine oil system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.013
Engine intake and exhaust system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.014
Engine control system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.015
Hydrostatic drive control system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.019
Transmission pressure sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.021
Transmission control system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.024
Service brake electrical system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.030
Parking brake electrical system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.031
Hydraulic system control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.036
Heating, Ventilation, and Air-Conditioning (HVAC) control system . . . .55.050
Cab Heating, Ventilation, and Air-Conditioning (HVAC) controls . . . . . .55.051
Harnesses and connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55.100
Engine starting system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.201
Cold start aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.202
Alternator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.301
Battery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.302
External lighting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.404
Harvest material flow control system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.426
Cab controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.512
Wiper/Washer system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.518
Cab harvesting controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.520
Ground speed control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.610
Electronic modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.640
Shaker shoe leveling system control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.780
Precision farming system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.785
Rotary screen drive and cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.830
Rotary separator control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.836
Selective Catalytic Reduction (SCR) electrical system. . . . . . . . . . . 55.988
FAULT CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.DTC
Attachments/Headers.................................................................. 58
Attachment/Header frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58.130
Product feeding .......................................................................... 60
Floating roll, feed chain, and drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.105
Feeder housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.110
Stone trapping system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.112
Feeder drive system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.150
Threshing .................................................................................. 66
Threshing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66.000
Concave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.105
Concave control system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.110
Threshing mechanism drive system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.260
Rotor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66.331
Separation ................................................................................. 72
Discharge beater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72.220
Rotary separator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72.420
Residue handling........................................................................ 73
Straw chopper drive system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73.210
Straw chopper electromagnetic clutch support . . . . . . . . . . . . . . .73.215
Straw chopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.230
Cleaning .................................................................................... 74
Cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74.000
Self-leveling frame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74.100
Cleaning drive systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.101
Grain pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.110
Upper shaker shoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.114
Lower shaker shoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.118
Fan housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.130
Fan drive system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.136
Tailings return system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74.140
Crop storage / Unloading ............................................................. 80
Clean grain elevator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.101
Grain tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.150
Grain tank unload drive system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.175
Grain tank unload. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.180
Platform, cab, bodywork, and decals ............................................. 90
Machine shields and guards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.105
Protections and footboards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.118
Pneumatically-adjusted operator seat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90.124
Cab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.150
Cab interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90.151


======================================== 

Product Details :

File Format: PDF 
Compatible: All Versions of Windows & Mac 
Language: English 
Requirements: Adobe PDF Reader & WinZip 

ملاحظات المنتج

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
Click to edit the product in Ali Orders.
Note: only show for shop owner